Animacja dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego prezentująca ustawę Konstytucja 2.0, prezentowana na międzynarodowej konferencji
Animacja powstawała na wariackich papierach i cała realizacja, od przedstawienia projektu do końca realizacji (włącznie z udźwiękowieniem) trwała 3 tygodnie. Były to 3 tygodnie ciężkiej pracy (podczas której naprawdę dużo się nauczyłam!) zakończone sukcesem, jakim była pochwała od zleceniodawcy.

Użyte programy: 3D Studio Max, Maya, Photosho

Animacja dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego prezentująca ustawę Konstytucja 2.0, prezentowana na międzynarodowej konferencji
Animacja powstawała na wariackich papierach i cała realizacja, od przedstawienia projektu do końca realizacji (włącznie z udźwiękowieniem) trwała 3 tygodnie. Były to 3 tygodnie ciężkiej pracy (podczas której naprawdę dużo się nauczyłam!) zakończone sukcesem, jakim była pochwała od zleceniodawcy.

Użyte programy: 3D Studio Max, Maya, Photosho

© 2021, Karolina Polkowska